Long Maxi Skirt

ALEXIS White Cotton Maxi SKIRT

ALEXIS White Cotton Maxi SKIRT
ALEXIS White Cotton Maxi SKIRT
ALEXIS White Cotton Maxi SKIRT
ALEXIS White Cotton Maxi SKIRT
ALEXIS White Cotton Maxi SKIRT
ALEXIS White Cotton Maxi SKIRT
ALEXIS White Cotton Maxi SKIRT
ALEXIS White Cotton Maxi SKIRT
ALEXIS White Cotton Maxi SKIRT
ALEXIS White Cotton Maxi SKIRT
ALEXIS White Cotton Maxi SKIRT

ALEXIS White Cotton Maxi SKIRT
ALEXIS White Cotton Maxi SKIRT. Size XS (fits me and I'm a S).
ALEXIS White Cotton Maxi SKIRT